Euskaltel, begiratu batean

Komunikatzeko bideak

Inbertitzaileekiko Harremanetarako Bulegoa
EUSKALTEL S.A.

Bizkaiko Parke Zientifiko eta Teknologikoa, 809
48160 Derio. Bizkaia
investor@euskaltel.com
akzioduna@euskaltel.com
T: 94 401 15 56

Akzioak eta kapital soziala

Euskaltel SAren kapital soziala bostehun eta hogeita hamabost milioi bederatziehun eta hogeita hamasei mila eta laurogei (535.936.080) euro da, eta honela dago banatua: ehun eta hirurogeita hamazortzi milioi seiehun eta berrogeita bost mila hirurehun eta hirurogei (178.645.360) akzio, hiruna (3) euroko balio nominalekoak, erabat harpidetuak eta ordainduak.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA Unipersonal (Iberclear) arduratzen da kontabilitate-erregistroaz.

Euskaltel SAren akzioak onartuak daude Burtsako Interkonexio Sistemaren bidez (merkatu jarraitua) Bilboko, Madrilgo, Bartzelonako eta Valentziako balore-burtsetan negoziatzeko.

Kapital sozialaren eboluzioa

Gaur egungo kapital soziala
535.936.080


Kapital sozialak azken ekitaldietan izan dituen aldaketak

Data Kapital soziala aldatzeko hitzarmena Akzioak Hasierako kapital soziala Ondoriozko kapital soziala
26-07-17 Kapitala handitzea:26.800.000 akzioren jaulkipena 178.645.360 455.536.080 535.936.080
23-11-15 Kapitala handitzea: 25.307.560 akzioren jaulkipena 151.845.360 379.613.4000 455.536.080
01-06-15 Akzioen balio nominalaren desdoblamendua (20x1) 126.537.800 379.613.400 379.613.400
20-12-12 Kapitala handitzea: 906.890 akzioren jaulkipena 6.326.890 325.200.000 379.613.400


Finantza-kalkulagailua

Egitura Organikoa

Ikusi Egitura organikoa

Inbertitzailearen agenda

Dibidenduak

2018ko ekitaldi fiskalaren kontura 2017ko ekitaldi fiskalaren kontura
KONTURAKO DIBIDENDUA KONPLEMENTARIOA KONTURAKO DIBIDENDUA
ORDAINKETA DATA 2019/02/07 2018/02/01 2017/07/05
EX-DIBIDENDO DATA 2019/02/05 2018/01/30 2017/07/04
ZENBATEKO GORDINA (€) 0,140 0,127 0,210
ATXIKIPENA (%) 19 19 19
ZENBATEKO GARBIA (€) 0,1134 0,1029 0,1701

Baloreen erosketaren eskaintza publikoa

Gaur egun ez dago Euskaltel SAri lotutako baloreak erosteko eskaintza publikorik indarrean.

Estatutuak

Euskaltel S.A. estatutu sozialak

Gertaera aipagarriak

Euskalteli buruz CNMVri egindako komunikazio eta gertaera garrantzitsu guztiak CNMVren webcenterran kontsultatu daitezke.

Parte-hartze esanguratsuak eta enpresaren akzioak

Euskaltel SAren kapital sozialeko partaidetza esanguratsuak dituzue hurrengo koadroan.Partaidetzen titularrek eurek emana da informazioa, urriaren 19ko 1362/2007 Errege Dekretuari eta abenduaren 19ko 2/2007 zirkularrari jarraikiz.

CNMVren edo Konpainiaren beraren erregistro ofizialetara partaidetza horien titularrek bidalitako jakinarazpenak ditu oinarri informazio horrek.

BOTOA EMATEKO ESKUBIDEARI BURUZKO JAKINARAZPENAK

Boto-eskubideak (%)

% de derechos de voto atribuidos a las acciones % de derechos de voto a través de instrumentos financieros % de derechos de voto total
Denominación % Directo % Indirecto % Total (A) % (B) (A+B)
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. 4,481 0,000 4,481 0,000 4,481
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD. 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000
ARTEMIS INVESTMENTMANAGEMENT LLP 3,751 0,000 3,751 0,000 3,751
BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA 21,320 0,000 21,320 0,000 21,320
CAPITAL INCOME BUILDER, INC 4,475 0,000 4,475 0,000 4,475
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY 5,270 0,000 5,270 0,000 5,270
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3,213 2,757 0,456 3,213
ESCOTET RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 4,481 0,000 4,481 0,000 4,481
KUTXABANK, S.A. 21,320 21,320 0,000 0,000 21,320
NORGES BANK 3,037 3,037 0,000 0,765 3,802
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC 15,002 0,000 15,002 0,000 15,002
ZEGONA LIMITED 15,002 15,002 0,000 0,000 15,002
CNMVren erregistro publikoetan dago eskuragarri Euskaltel SAren akzioei eta Konpainiako akziodun esanguratsuak titular diren finantza-tresnei buruzko informazioa. Aipatutako tresnek eskubidea ematen dute akzio horiek erosteko edo besterentzeko.

Itun parasozialak

Ez zaio inongo itun parasozialen berri jakinarazi sozietateari.

Aurkezpen Korporatiboa

Urtarrilak 2019