Sobre la Qualitat de Servei

La informació de Qualitat de Servei que es facilita en els apartats següents s’ha elaborat segons el que estableixl’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.

Per a més informació sobre la regulació de la qualitat de servei es pot consultar l’apartat específic de la pàgina d’Internet de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETID) relatiu a Qualitat de Servei.