Velocitat de transmissió de dades assolida per a serveis d’accés a Internet rellevants


Servei d’accés a Internet: HFC 500Mbps/50Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 (2) T4 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 452.740 444.311 440.284 452.894 447.366
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 476.016 474.598 473.750 476.798 475.279
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 400.343 367.246 364.212 398.596 380.092
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 50.554 47.509 47.333 (1) 51.042 50.947
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 52.156 52.059 52.039 52.124 52.116
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 42.953 26.159 30.934 47.234 46.805

(1) El valor mitjà reportat s'ha obtingut a partir d'un conjunt de mesures que presenten una dispersió significativa de valors, podent establir-se que el valor real de l'paràmetre pot situar-se entre 44.107 i 50.559.

(2) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 6,84%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors
Servei d’accés a Internet: HFC 300Mbps/30Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 (1) T4 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 284.585 281.819 281.213 285.376 283.984
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 297.476 296.987 296.675 297.695 297.365
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 255.922 245.065 244.253 258.222 252.758
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 31.248 30.058 30.404 31.343 31.330
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 31.564 31.551 31.547 31.558 31.558
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 29.052 19.996 23.812 30.301 30.120

(1) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 6,84%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.Servei d’accés a Internet: HFC 200Mbps/20Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 (1) T4 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 190.567 189.578 190.505 190.190 191.270
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 200.462 200.328 200.510 200.610 200.829
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 172.538 164.689 167.597 168.110 172.440
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 21.062 20.409 20.679 21.066 21.044
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 21.193 21.182 21.179 21.188 21.188
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 20.144 14.779 17.707 20.555 20.284

(1) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 6,84%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.


Servei d’accés a Internet: HFC 100Mbps/10Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 (2) T4 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 99.204 98.955 99.026 99.341 99.247
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 102.236 102.223 102.321 (1) 102.318 102.340
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 93.198 92.673 92.806 93.915 93.386
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 10.745 10.621 10.716 10.729 10.724
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 10.772 10.768 10.768 10.769 10.770
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 10.558 9.408 10.500 10.605 10.539

(1) Aquest valor s'ha corregit en detectar un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 102.231.

(2) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 6,84%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.


(*) Per a l'obtenció de l'percentil 95 es prenen totes les mesures de la velocitat de transmissió aconseguida, s'ordenen de menor a major i es pren el registre corresponent a l'95% de totes elles. Es correspon amb la velocitat màxima assolida entre tots els intents

(**) Per a l'obtenció de l'percentil 5 es prenen totes les mesures de la velocitat de transmissió aconseguida, s'ordenen de menor a major i es pren el registre corresponent a el 5% de totes elles. Es correspon amb la velocitat mínima assolida entre tots els intents de descàrrega / pujada exceptuant el 5% de descàrregues / pujades més lentes.


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.