Velocitat de transmissió de dades assolida per a serveis d’accés a Internet rellevants


Servei d’accés a Internet: HFC 500Mbps/50Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 454.610 459.268 (1) 477.485 497.441 496.991
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 476.863 477.962 (2) 506.149 507.125 506.928
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 403.954 419.498 (3) 426.670 473.390 475.138
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 51.027 50.984 (4) 50.926 51.900 52.116
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 52.107 52.106 (5) 52.411 52.422 52.425
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 46.601 36.861 (6) 42.635 47.530 49.919

(1) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 446.353

(2) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 458.927

(3) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 421.005

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 47.137

(5) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 48.012

(6) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 41.553
Servei d’accés a Internet: HFC 300Mbps/30Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 285.976 287.483 (1) 295.872 304.570 304.523
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 297.518 298.009 (2) 308.374 308.567 308.479
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 257.075 261.891 (3) 266.919 294.801 295.720
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 30.892 30.818 (4) 31.203 31.533 31.589
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 31.546 31.545 (5) 31.652 31.658 31.655
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 28.681 28.213 (6) 28.426 30.329 31.313

(1) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 275.358

(2) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 279.098

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 267.911

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 28.818

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 28.912

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 27.969Servei d’accés a Internet: HFC 200Mbps/20Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 192.573 185.971 (1) 198.500 204.793 -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 201.258 201.315 (2) 207.109 207.065 -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 174.889 175.690 (3) 178187 199.378 -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 21.013 20.980 (4) 21.032 21.144 -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 21.182 21.183 (5) 21.249 21.250 -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 20.335 20.236 (6) 19.706 20.422 -

(1) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 185.971

(2) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 188.630

(3) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 174.239

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 19.333

(5) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 19.404

(6) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 18.673


Servei d’accés a Internet: HFC 100Mbps/10Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 99.221 99.442 (1) 101.736 103.481 103.665
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 102.386 102.385 (2) 104.346 104.406 104.329
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 92.561 93.902 (3) 94.835 100.595 101.653
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 10.726 10.728 (4) 10.790 10.782 10.812
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 10.770 10.771 (5) 10.828 10.820 10.820
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 10.573 10.602 (6) 10.599 10.382 10.784

(1) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 94.617

(2) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 94.907

(3) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 93.933

(4) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 9.797

(5) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 9.856

(6) Aquest valor ha estat corregit en detectar-se un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 9.191


(*) Per a l'obtenció de l'percentil 95 es prenen totes les mesures de la velocitat de transmissió aconseguida, s'ordenen de menor a major i es pren el registre corresponent a l'95% de totes elles. Es correspon amb la velocitat màxima assolida entre tots els intents

(**) Per a l'obtenció de l'percentil 5 es prenen totes les mesures de la velocitat de transmissió aconseguida, s'ordenen de menor a major i es pren el registre corresponent a el 5% de totes elles. Es correspon amb la velocitat mínima assolida entre tots els intents de descàrrega / pujada exceptuant el 5% de descàrregues / pujades més lentes.


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.