Velocitat de transmissió de dades assolida per a serveis d’accés a Internet rellevants


Servei d’accés a Internet: HFC 500Mbps/50Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) - - 455.118 452.740 444.311
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - - 476.974 476.016 474.598
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - - 397.758 400.343 367.246
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) - - 50.586 50.554 47.509
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - - 52.161 52.156 52.059
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - - 44.456 42.953 26.159
Servei d’accés a Internet: HFC 300Mbps/30Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2109 T3 2019 (1) T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) - - 285.058 284.585 281.819
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - - 297.407 297.476 296.987
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - - 258.440 255.922 245.065
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) - - 31.321 31.248 30.058
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - - 31.567 31.564 31.551
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - - 29.967 29.052 19.996

(1) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 17,87%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.Servei d’accés a Internet: HFC 200Mbps/20Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 188.560 189.120 190.711 190.567 189.578
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 199.641 199.815 200.501 200.462 200.328
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 169.530 170.787 173.031 172.538 164.689
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 20.544 20.545 21.010 21.062 20.409
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 20.872 20.869 21.192 21.193 21.182
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 18.629 18.946 19.930 20.144 14.779


Servei d’accés a Internet: HFC 100Mbps/10Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2019 T3 2019 (1) T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) - - 99.356 99.204 98.955
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - - 102.224 102.236 102.223
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - - 93.736 93.198 92.673
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) - - 10.758 10.745 10.621
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - - 10.771 10.772 10.768
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - - 10.624 10.558 9.408

(1) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 17,87%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.


Velocitat de transmissió de dades assolida per a serveis d’accés a Internet que han deixat de mesurar-se


Servei d’accés a Internet: HFC 350Mbps/35Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 327.887 327.353 331.455 - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 343.398 343.408 343.623 - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 288.614 286.047 302.121 - -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 35.876 36.031 35.772 - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 36.444 36.439 36.370 - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 32.137 34.048 33.740 - -


Servei d’accés a Internet: HFC 120Mbps/12Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 116.149 116.903 - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 121.310 121.532 - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 106.718 108.867 - - -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 12.379 12.413 - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 12.525 12.524 - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 11.786 11.992 - - -


Servei d’accés a Internet: HFC 60Mbps/6Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 61.424 61.600 - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 62.465 62.470 - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 58.591 59.548 - - -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 6.233 6.238 - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 6.265 6.264 - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 6.098 6.150 - - -


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.