Velocitat de transmissió de dades assolida per a serveis d’accés a Internet rellevants


Servei d’accés a Internet: HFC 500Mbps/50Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) - 455.118 452.740 444.311 440.284
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - 476.974 476.016 474.598 473.750
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - 397.758 400.343 367.246 364.212
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) - 50.586 50.554 47.509 47.333 (1)
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - 52.161 52.156 52.059 52.039
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - 44.456 42.953 26.159 30.934

(1) El valor mitjà reportat s'ha obtingut a partir d'un conjunt de mesures que presenten una dispersió significativa de valors, podent establir-se que el valor real de l'paràmetre pot situar-se entre 44.107 i 50.559.
Servei d’accés a Internet: HFC 300Mbps/30Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2109 T3 2019 (1) T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) - 285.058 284.585 281.819 281.213
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - 297.407 297.476 296.987 296.675
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - 258.440 255.922 245.065 244.253
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) - 31.321 31.248 30.058 30.404
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - 31.567 31.564 31.551 31.547
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - 29.967 29.052 19.996 23.812

(1) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 17,87%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.Servei d’accés a Internet: HFC 200Mbps/20Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 189.120 190.711 190.567 189.578 190.505
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 199.815 200.501 200.462 200.328 200.510
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 170.787 173.031 172.538 164.689 167.597
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 20.545 21.010 21.062 20.409 20.679
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 20.869 21.192 21.193 21.182 21.179
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 18.946 19.930 20.144 14.779 17.707


Servei d’accés a Internet: HFC 100Mbps/10Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2019 T3 2019 (1) T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) - 99.356 99.204 98.955 99.026
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - 102.224 102.236 102.223 102.321 (2)
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - 93.736 93.198 92.673 92.806
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) - 10.758 10.745 10.621 10.716
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * - 10.771 10.772 10.768 10.768
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** - 10.624 10.558 9.408 10.500

(1) Les dades que hi ha a continuació han estat obtingudes mitjançant un sistema de mesures que, durant el trimestre, ha presentat una manca de disponibilitat mitjana del 17,87%, la qual cosa s’ha de tenir en compte a l’efecte de la comparació amb les dades corresponents d’altres operadors.

(2) Aquest valor s'ha corregit en detectar un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 102.231.


Velocitat de transmissió de dades assolida per a serveis d’accés a Internet que han deixat de mesurar-se


Servei d’accés a Internet: HFC 350Mbps/35Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 327.353 331.455 - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 343.408 343.623 - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 286.047 302.121 - - -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 36.031 35.772 - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 36.439 36.370 - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 34.048 33.740 - - -


Servei d’accés a Internet: HFC 120Mbps/12Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 116.903 - - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 121.532 - - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 108.867 - - - -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 12.413 - - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 12.524 - - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 11.992 - - - -


Servei d’accés a Internet: HFC 60Mbps/6Mbps
MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Baixada
Velocitat mitjana (kbps) 61.600 - - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 62.470 - - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 59.548 - - - -
Pujada
Velocitat mitjana (kbps) 6.238 - - - -
Percentil 95 velocitat màxima - Kbps * 6.264 - - - -
Percentil 5 velocitat mínima - Kbps ** 6.150 - - - -


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.