Zerbitzu finkoa

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 3 2017 T 4 2017 T 1 2018 T 2 2018 T 3 2018
95eko pertzentila (egunak) (1)
14,69 13,98 15,95 (2) 14,02 (3) 14,98

Bezeroentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, deitu 1717 telefono-zenbakira
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren ordutegia:
(as.-os.) 08:00 – 22:00
(la.) 09:00 – 14:00

(1): 95 pertzentila lortzeko, etxeko bezeroek egindako eta hiruhilekoan ebatzitako erreklamazio guztiak kontuan hartzen dira, ebazte-denbora txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

(2) Balio hori zuzendu egin da, EUSKALTELek errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 8,13 zen.

(3) Balio hori zuzendu egin da, EUSKALTELek errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 10,66 zen.

Zerbitzu mugikorra

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 3 2017 T 4 2017 T 1 2018 T 2 2018 T 3 2018
95eko pertzentila (egunak) (1)
14,60 13,87 16,58 13,99 14,49

Bezeroentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, deitu 1717 telefono-zenbakira
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren ordutegia:
(as.-os.) 08:00 – 22:00
(la.) 09:00 – 14:00

(1): 95 pertzentila lortzeko, etxeko bezeroek egindako eta hiruhilekoan ebatzitako erreklamazio guztiak kontuan hartzen dira, ebazte-denbora txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

null

null


 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek