Zerbitzu finkoa

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 1 2017 T 2 2017 T 3 2017 T 4 2017 T 1 2018
95eko pertzentila (egunak) (1)
8,11 10,63 14,69 13,98 8,13

Bezeroentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, deitu 1717 telefono-zenbakira
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren ordutegia:
(as.-os.) 08:00 – 22:00
(la.) 09:00 – 14:00

(1): 95 pertzentila lortzeko, etxeko bezeroek egindako eta hiruhilekoan ebatzitako erreklamazio guztiak kontuan hartzen dira, ebazte-denbora txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

Zerbitzu mugikorra

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 1 2017 T 2 2017 T 3 2017 T 4 2017 T 1 2018
95eko pertzentila (egunak) (1)
9,00 11,01 14,60 13,87 16,58

Bezeroentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, deitu 1717 telefono-zenbakira
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren ordutegia:
(as.-os.) 08:00 – 22:00
(la.) 09:00 – 14:00

(1): 95 pertzentila lortzeko, etxeko bezeroek egindako eta hiruhilekoan ebatzitako erreklamazio guztiak kontuan hartzen dira, ebazte-denbora txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.


 

Informazio hori Energia, Turismo eta Agenda Digitala Ministerioak 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek