Servei telefònic fix

MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T 2 2021 T 3 2021 T 4 2021 T 1 2022 T 2 2022
Percentil 95 (hores) (*) 77,43 75,94 101,92 68,17 145,82
Percentatge reparat en el termini objectiu (%) 85,07 86,61 76,75 91,85 79,73

La comunicació d’avisos d’avaria de línies d’accés fix es pot efectuar trucant al 1717
Termini objectiu de reparació definit per l’operador (hores) 47
Horari de recollida d’avisos d’avaries (Dl.-Dg) 00:00 - 24:00
Horari per concertar cites (Dl.-Dg) 09:00 - 21:00

Servei d’accés a Internet

MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T 2 2021 T 3 2021 T 4 2021 T 1 2022 T 2 2022
Percentil 95 (hores) (*) 74,12 73,14 95,07 74,08 119,32
Percentatge reparat en el termini objectiu (%) 89,66 90,41 87,31 88,41 81,65

La comunicació d’avisos d’avaria del servei d’accés a Internet es pot efectuar trucant al 1717
Termini objectiu de reparació definit per l’operador (hores) 47
Horari de recollida d’avisos d’avaries (Dl.-Dg) 00:00 - 24:00
Horari per concertar cites (Dl.-Dg) 09:00 - 21:00

(*) Per a l’obtenció del percentil 95 es prenen tots els temps de reparació d’avaries en hores ateses en el trimestre, s’ordenen de major a menor i es pren el registre corresponent al 95 % de totes les avaries.


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.