Servei telefònic fix

MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T 2 2019 T 3 2019 T 4 2019 T 1 2020 T 2 2020
Percentil 95 (hores) (1) 28,03 26,99 27,81 47,23 67,63
Percentatge reparat en el termini objectiu (%) 97,82 97,86 97,78 94,99 91,72

La comunicació d’avisos d’avaria de línies d’accés fix es pot efectuar trucant al 1717
Termini objectiu de reparació definit per l’operador (hores) 47
Horari de recollida d’avisos d’avaries (Dl.-Dg) 00:00 - 24:00
Horari per concertar cites (Dl.-Dg) 09:00 - 21:00

(1): Per a l’obtenció del percentil 95 es prenen tots els temps de reparació d’avaries en hores ateses en el trimestre, s’ordenen de major a menor i es pren el registre corresponent al 95 % de totes les avaries.

Servei d’accés a Internet

MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T 2 2019 T 3 2019 T 4 2019 T 1 2020 T 2 2020
Percentil 95 (hores) (1) 35,22 67,41 (2) 43,48 24,93 57,79
Percentatge reparat en el termini objectiu (%) 97,21 93,28 95,98 98,28 93,23

La comunicació d’avisos d’avaria del servei d’accés a Internet es pot efectuar trucant al 1717
Termini objectiu de reparació definit per l’operador (hores) 47
Horari de recollida d’avisos d’avaries (Dl.-Dg) 00:00 - 24:00
Horari per concertar cites (Dl.-Dg) 09:00 - 21:00

(1): Per a l’obtenció del percentil 95 es prenen tots els temps de reparació d’avaries en hores ateses en el trimestre, s’ordenen de major a menor i es pren el registre corresponent al 95 % de totes les avaries.

(2) Aquest valor s'ha corregit en detectar un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 60,52.


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.