MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres))

T 2 2021 T 3 2021 T 4 2021 T 1 2022 T 2 2022
Percentil 95 (dies) (*) -- (1) -- (1) -- (1) -- (1) -- (1)

Les sol·licituds de subministrament d’accés a Internet es poden efectuar trucant al 1717
Horari de recollida de sol·licituds de subministrament
(Dl.-Dv) 09:00 – 22:00
(Ds) 09:00 – 14:00
Horari per concertar cites de subministrament
(Dl.-Dv) 09:00 – 22:00
(S) 09:00 – 14:00

(*): Per a l’obtenció del percentil 95 es consideren totes les sol·licituds de subministrament realitzades per clients residencials ateses en el trimestre, s’ordenen de menor a major temps de provisió i es pren el registre corresponent al 95 % de totes les sol·licituds.

(1) S'exclouen d'aquest indicador les sol·licituds de subministrament comptabilitzades en el P95 de temps de subministrament d'accés a la xarxa fixa


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.