EDONONeko erregistroa

EDONONez baliatzeko, Euskaltelen webguneko Bezeroaren Gunean sartzeko duzun erabiltzaile-izena erabili behar duzu.

Lehendik sareko erabiltzaile-izena baldin baduzu, erregistratu, EDONON erabili ahal izateko, eta ez baduzu, sortu, ‘Ez dut sareko erabiltzaile-izenik’ hautatuz.
Webguneko Bezeroaren Gunean sartzeko erabiltzaile-izenak eguneratzen ari gara. Adierazi Euskaltelen Bezeroaren Gunean sartzeko erabiltzaile-izen gisa baliatuko duzun helbide elektroniko bat.