Servei telefònic fix

MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T 4 2019 T 1 2020 T 2 2020 T 3 2020 T 4 2020
Percentatge (%)
1,22 (1) 0,81 0,82 0,83 0,97

La comunicació d’avisos d’avaria de línies d’accés fix es pot efectuar trucant al 1717
Horari de recollida d’avisos d’avaries
(Dl.-Dg.) 00:00 - 24:00

(1) Aquest valor s'ha corregit en detectar un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 1,32.

Servei d’accés a Internet

MESURAMENT

NIVELL MESURAT
(Últims 5 trimestres)

T 4 2019 T 1 2020 T 2 2020 T 3 2020 T 4 2020
Percentatge (%)
1,69 (1) 3,16 3,96 3,28 3,77

La comunicació d’avisos d’avaria de línies d’accés a Internet es pot efectuar trucant al 1717
Horari de recollida d’avisos d’avaries
(Dl.-Dg.) 00:00 - 24:00

(1) Aquest valor s'ha corregit en detectar un error per l'auditoria. El valor anteriorment publicat era 1,86.


 

EAquesta informació es facilita d’acord amb el que estableix el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en l’Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.