Telefono-zerbitzu finkoa

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 2 2017 T 3 2017 T 4 2017 T 1 2018 T 2 2018
Ehunekoa (%)
1,00 1,00 1,38 1,19 1,09

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1718 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia
(as.-ig.) 0:00 – 24:00

Interneten sartzeko zerbitzua

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 2 2017 T 3 2017 T 4 2017 T 1 2018 T 2 2018
Ehunekoa (%)
3,00 1,78 2,07 2,02 2,34

Sarbide finkoko lineetako matxura-oharrak 1718 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia
(as.-ig.) 0:00 – 24:00


 

Informazio hori Energia, Turismo eta Agenda Digitala Ministerioak 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek