Kontratuetan sartutako banakako kalitate-mailei buruzko konpromisoak

Hasierako konexioa emateko denbora (zerbitzu finkoa)

Hasierako konexioa emateko denbora deritzo erabiltzailearen eta operadorearen arteko lehen komunikaziotik —operadoreak onartzen duenetik erabiltzailearen eskaera kokapen finko batetik sarera konektatzeko— erabiltzaileak zerbitzua balia dezakeen unera arte igarotzen den denborari.

Euskaltelen kontratuetan sartutako banakako kalitate-maila adierazten da hemen, hasierako konexioa emateko denboraren, kalitate-mailak huts eginez gero eman beharreko kalte-ordainaren zenbatekoaren arabera eta kalte-ordaina ordaintzeko prozeduraren arabera:

KONPROMISOA (egunak) ZENBATEKOA PROZEDURA
60 Zuntz optikoa zerbitzuaren uneko kuotaren zenbatekoa bider kontratua sinatu zenetik kontratatutako zerbitzua aktibatu arte pasatutako hilabete-kopurua. Bezeroak aldez aurretik erreklamazio idatzia eginda.

Informazio gehiago lortzeko, esteka honetara jo dezakezu.

Zerbitzu-etenaren iraupena

Zerbitzua etenda egon den denboratzat hartuko da haustura gertatu denetik edo zerbitzuaren edo zerbitzu-elementuaren degradazioagatik erabilezin bihurtu denetik ohiko funtzionamendua ezarri arte behaketa-epe baten barnean pasatu diren denboren batura.

Ondoren ageri dira:

•  Zerbitzu-etenaren denborari dagokion kalitate-konpromisoaren balioa, honela adierazia: fakturazio-epearekin edo, aurrez ordaintzeko modalitatea duten abonatuen kasuan, hil natural batekin bat datorren behaketa-epe batean metatutako ordu naturalen zenbaki osoa.

•  Konpromiso-maila betetzen ez bada eman beharreko kalte-ordainaren zenbatekoa.

•  Ondoren ageri da zer prozedura baliatuko den kalte-ordaina ordaintzeko

KONPROMISOA (egunak) ZENBATEKOA PROZEDURA
Telefono-zerbitzu finkoa 47 ordu/hil

Ondorengo bi hauetako handiena:

a. Zerbitzua eten aurreko azken hiru hilabeteetan zerbitzuagatik fakturatu den zenbatekoaren batezbestekoa, etenak iraun duen denboraz hainbanatua. Zerbitzua kontratatu eta hiru hilabete igaro aurretik gertatzen bada etena, kontsumitutako hilabete osoetako fakturaren batez besteko zenbatekoa edo egindako kontsumo-epearekiko proportzioan kalkulatutako hilabeteko zenbatekoa hartuko da aintzat.

b. Etena gertatzen denean indarrean den hileko abonuaren kuota bost aldiz, etenak iraun duen denboran hainbanatua.

Aurrez eskatuta.
Telefono-zerbitzu mugikorra 7 ordu/hil

Ondorengo bi hauetako handiena:

a. Etena gertatu aurreko azken hiru hilabeteetan zerbitzuengatik fakturatu den zenbatekoaren batezbestekoa, etenak iraun duen denboraz hainbanatua. Zerbitzua kontratatu eta hiru hilabete igaro aurretik gertatzen bada etena, kontsumitutako hilabete osoetako fakturaren batez besteko zenbatekoa edo egindako kontsumo-epearekiko proportzioan kalkulatutako hilabeteko zenbatekoa hartuko da aintzat.

b. Etena gertatzen denean indarrean den hileko abonuaren kuota bost aldiz, etenak iraun duen denboran hainbanatua.

Aurrez eskatuta, Zerbitzua berrezartzeko eskatu eta ondorengo 10 egunetan.
Internet finkoan sartzeko zerbitzua 47 ordu/hil

Azken hiru hilabeteetan zerbitzuagatik fakturatu diren zenbatekoen batezbestekoa, etenak iraun duen denboraz hainbanatua.

Aurrez eskatuta.

Informazio gehiago lortzeko, esteka honetara jo dezakezu.


 

Informazio hori Energia, Turismo eta Agenda Digitala Ministerioak 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek