Interneterako sarrera-zerbitzu esanguratsuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 350Mbps/35Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3) T4 2018 T1 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 314.026 318.989 - 319.520 (4) 327.887
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
336.910 337.915 - 341.908 343.398
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
254.904 274.992 - 270.194 288.614
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 35.626 35.883 - 36.000 35.876
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
36.443 36.435 - 36.448 36.444
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
30.999 33.367 - 34.121 32.137

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

(4) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 302.568 Kb/s-tik 336.472 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.Interneten sartzeko zerbitzuak: 200Mbps/20Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2018 (1) T2 2108 (2) T3 2018 (3) T4 2018 T1 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 185.375 187.138 - 184.005 188.560
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
197.702 197.960 - 198.556 199.641
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
160.258 166.185 - 151.275 169.530
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 20.491 20.510 - 20.552 20.544
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
20.883 20.882 - 20.882 20.872
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
18.570 18.826 - 19.289 18.629

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 120Mbps/12Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3) T4 2018 T1 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 115.211 116.002 - 114.432 116.149
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
120.641 120.650 - 121.171 121.310
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
103.315 105.912 - 100.273 106.718
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 12.391 12.404 - 12.423 12.379
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
12.523 12.523 - 12.523 12.525
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
11.847 11.952 - 12.080 11.786

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 15,09(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 60Mbps/6Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 (1) T1 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - - 60.676 61.424
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - - 62.359 62.465
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - - 56.077 58.591
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - - 6.240 6.233
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - - 6.264 6.265
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - - 6.165 6.098

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren %8,06(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


Interneten sartzeko zerbitzuak: 40Mbps/4Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3) T4 2018 T1 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 41.123 41.267 - 41.014 41.499
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
41.512 41.512 - 41.786 41.782
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
39.068 40.205 - 37.800 40.535
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 4.174 4.177 - 4.184 4.185
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
4.188 4.188 - 4.195 4.197
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
4.043 4.115 - 4.127 4.132

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,65(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

*95 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekin.

**5 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 5eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekinJada neurtzen ez diren Interneterako sarrera-zerbitzuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 100Mbps/10Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 T4 2018 T1 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 97.766 98.453 - - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
101.556 101.558 - - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
87.944 91.107 - - -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 10.368 10.379 - - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
10.441 10.440 - - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
10.043 10.124 - - -

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek