Interneterako sarrera-zerbitzu esanguratsuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 350Mbps/35Mbps (1) kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 (1) T1 2018 (2)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - - 318.731 314.026
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - - 339.451 336.910
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - - 263.368 254.904
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - - 35.355 35.626
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - - 36.504 36.443
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - - 27.001 30.999

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,89(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.Interneten sartzeko zerbitzuak: 200Mbps/20Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 (4)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 144.384 (1) 158.298 (2) 173.627 (3) 185.267 185.375
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
173.901 190.089 196.044 198.587 197.702
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
78.123 89.590 121.139 139.502 160.258
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 17.130 16.156 16.469 20.264 20.491
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
20.851 19.290 19.237 20.886 20.883
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
9.997 10.182 11.182 14.883 18.570

(1) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 113.353 Kb/s-tik 175.414 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.

(2) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 138.098 Kb/s-tik 178.499 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.

(3) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 159.696 Kb/s-tik 187.559 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.

(4) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.Interneten sartzeko zerbitzuak: 120Mbps/12Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 (1)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - - - 115.211
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - - - 120.641
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - - - 103.315
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - - - 12.391
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - - - 12.523
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - - - 11.847

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 15,09(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.Interneten sartzeko zerbitzuak: 100Mbps/10Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 (3)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 87.572 (1) 93.281 (2) 96.805 97.574 97.766
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
98.904 100.848 101.611 101.593 101.556
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
61.341 73.073 84.803 81.480 87.944
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 10.102 9.901 9.957 10.288 10.368
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
10.466 10.450 10.446 10.439 10.441
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
8.266 8.102 8.426 9.164 10.043

(1) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 81.049 Kb/s-tik 94.095 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.

(2) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 86.830 Kb/s-tik 99.731 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.

(3) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


Interneten sartzeko zerbitzuak: 40Mbps/4Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 (1)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 40.224 40.789 40.929 41.207 41.123
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
41.218 41.476 41.486 41.515 41.512
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
36.312 39.032 39.372 39.537 39.068
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 4.140 4.144 4.135 4.172 4.174
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
4.189 4.188 4.186 4.188 4.188
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
3.780 3.932 3.922 4.061 4.043

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,65(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

*95 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekin.

**5 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 5eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekinJada neurtzen ez diren Interneterako sarrera-zerbitzuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 60Mbps/6Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 55.179 (1) 59.341 60.814 60.890 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
59.707 61.866 62.003 62.024 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
43.731 50.543 56.987 55.909 -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 6.115 6.115 6.096 6.214 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
6.269 6.266 6.264 6.263 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
5.192 5.499 5.455 5.901 -

(1) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 48.384 Kb/s-tik 61.974 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.


 

Informazio hori Energia, Turismo eta Agenda Digitala Ministerioak 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek