Interneterako sarrera-zerbitzu esanguratsuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 350Mbps/35Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T4 2017 (1) T1 2018 (2) T2 2018 (3) T3 2018 (4) T4 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 318.731 314.026 318.989 - 319.520 (5)
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
339.451 336.910 337.915 - 341.908
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
263.368 254.904 274.992 - 270.194
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 35.355 35.626 35.883 - 36.000
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
36.504 36.443 36.435 - 36.448
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
27.001 30.999 33.367 - 34.121

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,89(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(4) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

(5) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 302.568 Kb/s-tik 336.472 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.Interneten sartzeko zerbitzuak: 200Mbps/20Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T4 2017 T1 2018 (1) T2 2108 (2) T3 2018 (3) T4 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 185.267 185.375 187.138 - 184.005
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
198.587 197.702 197.960 - 198.556
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
139.502 160.258 166.185 - 151.275
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 20.264 20.491 20.510 - 20.552
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
20.886 20.883 20.882 - 20.882
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
14.883 18.570 18.826 - 19.289

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 120Mbps/12Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T4 2017 T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3) T4 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - 115.211 116.002 - 114.432
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- 120.641 120.650 - 121.171
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- 103.315 105.912 - 100.273
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - 12.391 12.404 - 12.423
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- 12.523 12.523 - 12.523
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- 11.847 11.952 - 12.080

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 15,09(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 60Mbps/6Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 (1)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 60.890 - - - 60.676
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
62.024 - - - 62.359
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
55.909 - - - 56.077
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 6.214 - - - 6.240
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
6.263 - - - 6.264
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
5.901 - - - 6.165

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren %8,06(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


Interneten sartzeko zerbitzuak: 40Mbps/4Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T4 2017 T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3) T4 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 41.207 41.123 41.267 - 41.014
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
41.515 41.512 41.512 - 41.786
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
39.537 39.068 40.205 - 37.800
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 4.172 4.174 4.177 - 4.184
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
4.188 4.188 4.188 - 4.195
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
4.061 4.043 4.115 - 4.127

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,65(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

*95 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekin.

**5 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 5eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekinJada neurtzen ez diren Interneterako sarrera-zerbitzuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 100Mbps/10Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T4 2017 T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 T4 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 97.574 97.766 98.453 - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
101.593 101.556 101.558 - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
81.480 87.944 91.107 - -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 10.288 10.368 10.379 - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
10.439 10.441 10.440 - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
9.164 10.043 10.124 - -

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek