Interneterako sarrera-zerbitzu esanguratsuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 350Mbps/35Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T2 2018 (1) T3 2018 (2) T4 2018 T1 2019 T2 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 318.989 - 319.520 (3) 327.887 327.353
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
337.915 - 341.908 343.398 343.408
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
274.992 - 270.194 288.614 286.047
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 35.883 - 36.000 35.876 36.031
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
36.435 - 36.448 36.444 36.439
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
33.367 - 34.121 32.137 34.048

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

(3) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 302.568 Kb/s-tik 336.472 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.Interneten sartzeko zerbitzuak: 200Mbps/20Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T2 2108 (1) T3 2018 (2) T4 2018 T1 2019 T2 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 187.138 - 184.005 188.560 189.120
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
197.960 - 198.556 199.641 199.815
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
166.185 - 151.275 169.530 170.787
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 20.510 - 20.552 20.544 20.545
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
20.882 - 20.882 20.872 20.869
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
18.826 - 19.289 18.629 18.946

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 120Mbps/12Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T2 2018 (1) T3 2018 (2) T4 2018 T1 2019 T2 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 116.002 - 114.432 116.149 116.903
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
120.650 - 121.171 121.310 121.532
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
105.912 - 100.273 106.718 108.867
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 12.404 - 12.423 12.379 12.413
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
12.523 - 12.523 12.525 12.524
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
11.952 - 12.080 11.786 11.992

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 60Mbps/6Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T2 2018 T3 2018 T4 2018 (1) T1 2019 T2 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - 60.676 61.424 61.600
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - 62.359 62.465 62.470
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - 56.077 58.591 59.548
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - 6.240 6.233 6.238
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - 6.264 6.265 6.264
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - 6.165 6.098 6.150

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren %8,06(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


Jada neurtzen ez diren Interneterako sarrera-zerbitzuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 100Mbps/10Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T2 2018 (1) T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 98.453 - - - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
101.558 - - - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
91.107 - - - -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 10.379 - - - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
10.440 - - - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
10.124 - - - -

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


Interneten sartzeko zerbitzuak: 40Mbps/4Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T2 2018 (1) T3 2018 (2) T4 2018 T1 2019 T2 2019
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 41.267 - 41.014 - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
41.512 - 41.786 - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
40.205 - 37.800 - -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 4.177 - 4.184 - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
4.188 - 4.195 - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
4.115 - 4.127 - -

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

*95 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekin.

**5 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 5eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekin 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek