Interneterako sarrera-zerbitzu esanguratsuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 350Mbps/35Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T3 2017 T4 2017 (1) T1 2018 (2) T2 2018 (3) T3 2018 (4)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - 318.731 314.026 318.989 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- 339.451 336.910 337.915 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- 263.368 254.904 274.992 -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - 35.355 35.626 35.883 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- 36.504 36.443 36.435 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- 27.001 30.999 33.367 -

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,89(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(4) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 200Mbps/20Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T3 2017 T4 2017 T1 2018 (2) T2 2108 (3) T3 2018 (4)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 173.627 (1) 185.267 185.375 187.138 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
196.044 198.587 197.702 197.960 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
121.139 139.502 160.258 166.185 -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 16.469 20.264 20.491 20.510 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
19.237 20.886 20.883 20.882 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
11.182 14.883 18.570 18.826 -

(1) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 138.098 Kb/s-tik 178.499 Kb/s-ra (T2 2018) eta 159.696 Kb/s-tik 187.559 Kb/s-ra (T3 2018) bitartekoa izan daiteke.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,17(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(4) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 120Mbps/12Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T3 2017 T4 2017 T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - 115.211 116.002 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - 120.641 120.650 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - 103.315 105.912 -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) - - 12.391 12.404 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
- - 12.523 12.523 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
- - 11.847 11.952 -

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 15,09(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.Interneten sartzeko zerbitzuak: 40Mbps/4Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T3 2017 T4 2017 T1 2018 (1) T2 2018 (2) T3 2018 (3)
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 40.929 41.207 41.123 41.267
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
41.486 41.515 41.512 41.512
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
39.372 39.537 39.068 40.205
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 4.135 4.172 4.174 4.177
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
4.186 4.188 4.188 4.188
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
3.922 4.061 4.043 4.115

(1) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,65(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(3) 'Interneteko zerbitzuaren kalitate-parametroak neurtzeko irizpide osagarriak' dokumentuaren 10.3 artikuluak ezarritakoari jarraikiz, ez dira argitaratuko datuak, neurketa-sistemaren erabilgarritasuna % 70etik beherakoa izan baita.

*95 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekin.

**5 pertzentila lortzeko, transmisioan lortutako abiaduraren neurketa guztiak kontuan hartzen dira, txikienetik handienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 5eko erregistroa hartzen da. Bat dator hori deskarga/igoera azkarrenen % 5 kenduta sartzen diren deskarga/igoera-saiakera guztien artean lortutako gehienezko abiadurarekinJada neurtzen ez diren Interneterako sarrera-zerbitzuetarako datuak transmititzeko lortutako abiadura


Interneten sartzeko zerbitzuak: 100Mbps/10Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T3 2017 T4 2017 T1 2018 (2) T2 2018 (3) T3 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 96.805 97.574 97.766 98.453 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
101.611 101.593 101.556 101.558 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
84.803 81.480 87.944 91.107 -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 9.957 10.288 10.368 10.379 -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
10.446 10.439 10.441 10.440 -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
8.426 9.164 10.043 10.124 -

(1) Balioen sakabanaketa handia duten hainbat neurketatatik lortzen da batez besteko balioa, eta parametroaren benetako balioa 86.830 Kb/s-tik 99.731 Kb/s-ra bitartekoa izan daiteke.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 5,60(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.

(2) Datu hauek neurketa-sistema baten bidez lortu dira, eta sistema hori, hiruhileko honetan, ez da egon erabilgarri erabileren % 13,19(e)an batez beste. Hori kontuan izan behar da beste operadoreen datuekin konparatzeko orduan.


Interneten sartzeko zerbitzuak: 60Mbps/6Mbps kable-modema
NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018
Jaitsiera
Batez besteko abiadura (kb/s) 60.814 60.890 - - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
62.003 62.024 - - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
56.987 55.909 - - -
Igoera
Batez besteko abiadura (kb/s) 6.096 6.214 - - -
95eko pertzentila
Gehieneko abiadura - kb/s *
6.264 6.263 - - -
5eko pertzentila
Gutxieneko abiadura - kb/s **
5.455 5.901 - - -


 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek