Telefono-zerbitzu finkoa

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 4 2017 T 1 2018 T 2 2018 T 3 2018 T 4 2018
Gehieneko denboraren 95eko pertzentila (orduak) (1) 33,74 51,06 48,15 72,33 85,96
Ezarritako epean konpondutako matxuren ehunekoa (%) 97,34 93,71 94,61 89,39 83,63

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1718 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura konpontzeko epe hau zehaztu du operadoreak (ordu) 47
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00
Hitzorduak finkatzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00

(1): 95eko pertzentila lortzeko, hiruhilekoan erantzundako matxurak konpontzeko baliatutako denbora guztiak (ordutan) kontuan hartzen dira, handienetik txikienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

Interneten sartzeko zerbitzua

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 4 2017 T 1 2018 T 2 2018 T 3 2018 T 4 2018
Gehieneko denboraren 95eko pertzentila (orduak) (1) 43,54 49,07 46,08 50,54 52,92
Ezarritako epean konpondutako matxuren ehunekoa (%) 96,22 94,23 95,17 93,83 93,35

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1718 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura konpontzeko epe hau zehaztu du operadoreak (ordu) 47
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00
Hitzorduak finkatzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00

(1): 95eko pertzentila lortzeko, hiruhilekoan erantzundako matxurak konpontzeko baliatutako denbora guztiak (ordutan) kontuan hartzen dira, handienetik txikienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.


 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek