Telefono-zerbitzu finkoa

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 4 2016 T 1 2017 T 2 2017 T 3 2017 T 4 2017
Gehieneko denboraren 95eko pertzentila (orduak) (1) 25,50 27,42 27,10 27,36 33,74
Ezarritako epean konpondutako matxuren ehunekoa (%) 98,36 98,00 97,89 97,92 97,34

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1718 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura konpontzeko epe hau zehaztu du operadoreak (ordu) 47
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00
Hitzorduak finkatzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00

(1): 95eko pertzentila lortzeko, hiruhilekoan erantzundako matxurak konpontzeko baliatutako denbora guztiak (ordutan) kontuan hartzen dira, handienetik txikienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

Interneten sartzeko zerbitzua

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 4 2016 T 1 2017 T 2 2017 T 3 2017 T 4 2017
Gehieneko denboraren 95eko pertzentila (orduak) (1) 51,70 56,95 45,36 45,26 43,54
Ezarritako epean konpondutako matxuren ehunekoa (%) 93,92 92,73 95,32 95,51 96,22

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1718 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura konpontzeko epe hau zehaztu du operadoreak (ordu) 47
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00
Hitzorduak finkatzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00

(1): 95eko pertzentila lortzeko, hiruhilekoan erantzundako matxurak konpontzeko baliatutako denbora guztiak (ordutan) kontuan hartzen dira, handienetik txikienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.


 

Informazio hori Energia, Turismo eta Agenda Digitala Ministerioak 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek