Telefono-zerbitzu finkoa

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 3 2018 T 4 2018 T 1 2019 T 2 2019 T 3 2019
Gehieneko denboraren 95eko pertzentila (orduak) (1) 50,35 (2) 52,78 (4) 44,39 28,03 26,99
Ezarritako epean konpondutako matxuren ehunekoa (%) 93,78 (3) 92,70 (5) 95,67 97,82 97,86

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1717 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura konpontzeko epe hau zehaztu du operadoreak (ordu) 47
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00
Hitzorduak finkatzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00

(1): 95eko pertzentila lortzeko, hiruhilekoan erantzundako matxurak konpontzeko baliatutako denbora guztiak (ordutan) kontuan hartzen dira, handienetik txikienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

(2) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 72,33 zen.

(3) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 89,39 zen.

(4) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 85,96 zen.

(5) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 83,63 zen.

Interneten sartzeko zerbitzua

NEURKETA

NEURTUTAKO MAILA
(Azken 5 hiruhilekoak)

T 3 2018 T 4 2018 T 1 2019 T 2 2019 T 3 2019
Gehieneko denboraren 95eko pertzentila (orduak) (1) 40,98 (2) 33,35 (4) 35,53 35,22 60,52
Ezarritako epean konpondutako matxuren ehunekoa (%) 96,61 (3) 97,08 (5) 97,29 97,21 93,28

Sarbide finkoko lineetako matxura-abisuak 1717 telefono-zenbakira deituta eman daitezke
Matxura konpontzeko epe hau zehaztu du operadoreak (ordu) 47
Matxura-abisuak jasotzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00
Hitzorduak finkatzeko ordutegia (as.-ig.) 0:00 – 24:00

(1): 95eko pertzentila lortzeko, hiruhilekoan erantzundako matxurak konpontzeko baliatutako denbora guztiak (ordutan) kontuan hartzen dira, handienetik txikienera ordenatzen dira, eta guztiei dagokien % 95eko erregistroa hartzen da.

(2) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 50,54 zen.

(3) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 93,83 zen.

(4) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 52,92 zen.

(5) Balio hori zuzendu egin da, ikuskaritzak errore bat aurkitu duelako. Lehen argitaratutako balioa 93,35 zen.


 

Informazio hori Ekonomia eta Enpresa Ministerioa 2014ko ekainaren 16ko IET/1090/2014 Aginduan ezarritakoaren arabera ematen da. Telekomunikazio elektronikoen zerbitzuen kalitateari buruzko baldintzak erregulatzen ditu arau horrek