Partikularrak

Enpresa Handiak

Tratamendu-eragiletza


Euskaltel Enpresak atalak, Operadore gisa, eta Telekomunikazioei buruzko Lege Orokorrean zehaztutako baldintzetan, bere bezeroei eskaintzen dizkien zerbitzuek —bai Interneteko sarbideari buruzkoak, bai telefonia finko edo mugikorrekoak— ez dakarte igorle eta hartzaileentzat komunikazioan egon litezkeen datu pertsonalak tratatzeko aukerarik. Beraz, halako zerbitzuetan, Euskaltel Enpresak atala ez da joko Bezeroaren konturako tratamendu-eragile.
Euskaltel Enpresak atalak beste zerbitzu osagarri batzuk ere eskaintzen ditu, bezeroaren ardurapeko datu pertsonalak eskuratzea ekar dezaketenak. Zerbitzu horietarako, Euskaltel Enpresak atala Tratamendu Eragiletzat hartuko da, 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/769 Araudiko (pertsona fisikoen babesari buruzko araudiko) 28. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta bere bezeroekin nahitaezko kontratua sinatzeko konpromisoa hartzen du.
Hurrengo ataletan, Euskaltel Enpresak zerbitzu osagarri horietako bakoitzari lotutako datu-tratamenduei dagokienez lehenespenez eskaintzen dituen baldintza bereziak azalduko ditugu, bai eta gure Bezeroekin erabiltzeko kontratu-klausulen eredu posible bat ere.

Baldintza partikularrak: Telefonogune birtuala

Baldintza partikular hauek sartzen dira epigrafe honetan: komunikazio-ekipamendu fisiko nahiz birtualen mantentze-lanekin lotuta (telefonogune birtuala, fax birtuala, telefonogune fisikoak eta abar) datu pertsonalak babesteari eta segurtasun-neurriei dagozkienak.
Tratatu beharreko datuak: Enpresako langile, bezero edo laguntzaileen identifikazio-datuak, harremanetarako datuak, telekomunikazioetako trafikoa eta IP publikoa.
Egin beharreko tratamenduak: Kontserbazioa, kontsulta, transmisio bidezko komunikazioa eta ezabatzea.
Eragileordeak:
 • ZTE España SLU -> Telefono-laguntza aurreratua
Segurtasun-neurriak
Operadoreak Bezeroaren datuak babesteko neurri tekniko eta antolakuntzako egokiak, barne-kontrolak eta segurtasun-ohiturak ezarri ditu, eta indarrean mantenduko, datuak baimenik gabe, istripuz edo legez kanpo inork eskuratu, argitara eman, aldatu, galdu edo suntsi ez ditzan.
Informazioaren segurtasuna antolatzea
 • Segurtasun-alorreko erantzukizuna Operadoreak segurtasun-arduradun bat izendatu du, segurtasun-politikak eta -prozedurak koordinatzeko eta betearazteko. Horrez gain, datuak babesteko ordezkari bat ere izendatu du, zeinaren ardura baita konpainiaren zerbitzu eta produktu guztietako datuen babesa koordinatzea eta betearaztea.
 • Segurtasun-alorreko ardurak eta funtzioak. Sailkatuta daude bezeroen datuetarako irispidea duten edo izan dezaketen lanpostu guztien funtzioak eta ardurak, tartean dela segurtasunari eta pribatutasunari dagokion guztia. Bestalde, Bezeroen datuetara irispidea duten Operadoreko langileek konfidentzialtasun-betebeharrak dituzte.
 • Segurtasun-alorreko dokumentazioa Zenbait prozedura dokumentatu eta araudi dago segurtasunaz.
Giza baliabideen inguruko segurtasuna
 • Ekipamenduaren erabilerarekin eta informazioaren segurtasunarekin lotutako araudia Ekipo informatikoak, mugikorrak eta informazio-sistemak nola erabili behar diren adierazten du, eta nahitaez jakin beharra daukate bezeroen datuak tratatzen dituzten langile guztiek. Hau da araudiaren helburua: informazio-sistemen erabilera egokia ziurtatzea, eta segurtasun-alorreko arriskuak gutxitzea.
 • Segurtasun-alorreko trebakuntza. Bezeroen datuetara irispidea duten langile guztiek jaso dute behar den trebakuntza, jardunbide egokiak ikas ditzaten segurtasunari, pribatutasunari eta segurtasun-prozedurei dagokienez, bakoitzaren lanpostuko eginkizunen arabera. Halaber, behar den informazioa jaso dute langileek segurtasun-prozedura eta -arau horiek ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioez.
Norberaren eta ingurunearen segurtasuna
 • Instalazioetarako irispide fisikoa. Operadoreak pertsona fisiko baimenduei bakarrik uzten die sartzen Bezeroen datuak tratatzeko informazio-sistemak dauden instalazioetara.
 • Etenen aurkako babesa. Zenbait sistema estandar erabiltzen ditu Operadoreak, industrian, elektrizitate-hornidurako akatsek eragiten dituzten datu-galerei aurre egiteko eta suteetatik babesteko.
 • Ezabatzea. Industrian estandarrak diren prozesuak erabiltzen ditu Operadoreak Bezeroaren datuak ezabatzeko; jada beharrezko ez diren datu pertsonalak eta Bezeroaren beste edozein datu edo aktibo.
Eragiketen kudeaketa
 • Software maltzurra Operadoreak baditu malwarearen aurkako kontrolak bere azpiegituran, software maltzurrak Bezeroaren datuetarako irispiderik aurkitzea eragozten laguntzeko.
 • Gertakariak erregistratzea. Gertakariak erregistratzeko sistema bat dute Operadoreak kudeatzen dituen datuak tratatzeko sistemek. Behar denean aztertzen da sistema hori.
Irispideen kontrola
 • Bezeroari zerbitzuak emateko erabiltzen diren informazio-sistemek eta osagaiek ahalmena dute industriak —sistema horietarako irispidea izan nahi duten erabiltzaileak identifikatzeko eta autentifikatzeko— baliatzen dituen praktika estandarrak ezartzeko. Bezeroaren ardura da ahalmen horiek behar bezala erabiltzea, zerbitzu horiek administratzeko eta erabiltzeko ematen zaizkion erabiltzaileei edo irispide-kredentzialei dagokienez. Neurri horiek, besteak beste, honako hauek biltzen dituzte: irispidea izateko profil desberdinak, sartu diren pertsona baimenduak identifikatzeko aukera ematen duten sistemak, era ulergaitzean gordetako pasahitzak, eta abar.
 • MASMÓVIL Enpresa atalak kudeatzen dituen erabiltzaile administratzaileen irispideari dagokienez, segurtasun-neurri hauek betetzeko konpromisoa hartzen du enpresak:
  • Pribilegio txikiagoko politika: lanagatik beharrezkoa duten langileek bakarrik dute irispidea, eta behar dutenean bakarrik.
  • Irispidea duen pertsona fisiko bakoitzari emandako segurtasun-pribilegioak erregistratzea.
  • Irispidea izateko baimena eman, aldatu edo bertan behera utz dezaketen langileak identifikatzen dituen politika ezartzea.
  • Irispide-kredentzialak desaktibatzea, baldin eta gutxienez sei hilabetean ez badira erabili.
  • Erabiltzaile administratzaileei administrazio-saioak desaktiba ditzaten agintzea, erabili behar ez dituztenean edo ordenagailutik luzaro urruntzean direnean.
Informazioaren segurtasuna: gorabeherak kudeatzea
 • Gorabeherak konpontzeko prozesua. Gorabeherak konpontzeko Operadorearen prozedurak estandar eta jardunbide egokiak ditu oinarri, segurtasun-arazoak detektatu eta haiei ekiteko. Atal bereziak ditu prozedurak arazo horiek bezeroen datu pertsonalen konfidentzialtasuna urratzen dutenerako.
 • Zerbitzuaren monitorizazioa. Operadoreak badu zerbitzuen egoera aztertzeko monitorizazio-zerbitzu bat.

Baldintza partikularrak: zibersegurtasun-zerbitzuak

Atal honetan sartzen dira bezeroaren sareko eta Interneten konexioko zibersegurtasun-zerbitzu edo -paketeetarako eskaintzen diren datuen babesari eta segurtasun-neurriei buruzko baldintza partikularrak, hala nola Zibersegurtasuna, Scudo, Firewall birtuala, WAF, MDM, kontsola zentralizatudun antibirusa, ahulguneak aztertzeko zerbitzuak, aholkularitza, etab.
Hodeiko segurtasun-kopiaren zerbitzurako baldintza partikularrak hodeiko soluzioen atalean daude.
Tratatu beharreko datuak: Enpresako langile edo kolaboratzaileen identifikazio-datuak, harremanetarako datuak, telekomunikazioetako trafikoa eta IP publikoa.
Egin beharreko tratamenduak: bilketa, erregistroa, kontsulta eta ezabatzea.
Tratamendu-eragileordeak:
 • Fractalia Systems S.L.
 • S2 GRUPO SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.U.
 • INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L.
Segurtasun-neurriak
Operadoreak Bezeroaren datuak babesteko neurri tekniko eta antolakuntzako egokiak, barne-kontrolak eta segurtasun-ohiturak ezarri ditu, eta indarrean mantenduko, datuak baimenik gabe, istripuz edo legez kanpo inork eskuratu, argitara eman, aldatu, galdu edo suntsi ez ditzan.
Informazioaren segurtasuna antolatzea
 • Segurtasun-alorreko erantzukizuna Operadoreak segurtasun-arduradun bat izendatu du, segurtasun-politikak eta -prozedurak koordinatzeko eta betearazteko. Horrez gain, datuak babesteko ordezkari bat ere izendatu du, zeinaren ardura baita konpainiaren zerbitzu eta produktu guztietako datuen babesa koordinatzea eta betearaztea.
 • Segurtasun-alorreko ardurak eta funtzioak. Sailkatuta daude bezeroen datuetarako irispidea duten edo izan dezaketen lanpostu guztien funtzioak eta ardurak, tartean dela segurtasunari eta pribatutasunari dagokion guztia. Bestalde, Bezeroen datuetara irispidea duten Operadoreko langileek konfidentzialtasun-betebeharrak dituzte.
 • Segurtasun-alorreko dokumentazioa Zenbait prozedura dokumentatu eta araudi dago segurtasunaz.
Giza baliabideen inguruko segurtasuna
 • Ekipamenduaren erabilerarekin eta informazioaren segurtasunarekin lotutako araudia Ekipo informatikoak, mugikorrak eta informazio-sistemak nola erabili behar diren adierazten du, eta nahitaez jakin beharra daukate bezeroen datuak tratatzen dituzten langile guztiek. Hau da araudiaren helburua: informazio-sistemen erabilera egokia ziurtatzea, eta segurtasun-alorreko arriskuak gutxitzea.
 • Segurtasun-alorreko trebakuntza. Bezeroen datuetara irispidea duten langile guztiek jaso dute behar den trebakuntza, jardunbide egokiak ikas ditzaten segurtasunari, pribatutasunari eta segurtasun-prozedurei dagokienez, bakoitzaren lanpostuko eginkizunen arabera. Halaber, behar den informazioa jaso dute langileek segurtasun-prozedura eta -arau horiek ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioez.
Norberaren eta ingurunearen segurtasuna
 • Instalazioetarako irispide fisikoa. Operadoreak pertsona fisiko baimenduei bakarrik uzten die sartzen Bezeroen datuak tratatzeko informazio-sistemak dauden instalazioetara.
 • Etenen aurkako babesa. Zenbait sistema estandar erabiltzen ditu Operadoreak, industrian, elektrizitate-hornidurako akatsek eragiten dituzten datu-galerei aurre egiteko eta suteetatik babesteko.
 • Ezabatzea. Industrian estandarrak diren prozesuak erabiltzen ditu Operadoreak Bezeroaren datuak ezabatzeko; jada beharrezko ez diren datu pertsonalak eta Bezeroaren beste edozein datu edo aktibo.
Eragiketen kudeaketa
 • Software maltzurra Operadoreak baditu malwarearen aurkako kontrolak bere azpiegituran, software maltzurrak Bezeroaren datuetarako irispiderik aurkitzea eragozten laguntzeko.
 • Perimetroz kanpoko datuak: Operadoreak enkriptatu egiten ditu bere ardurapeko irispideetan, sare publikoetan transmititzen diren Bezeroen datuak.
 • Gertakariak erregistratzea. Gertakariak erregistratzeko sistema bat dute Operadoreak kudeatzen dituen datuak tratatzeko sistemek. Behar denean aztertzen da sistema hori.
Irispideen kontrola
 • Irispide-politika Bezeroen datuetarako irispidea duten pertsona fisikoen segurtasun-pribilegioen erregistro bat du Operadoreak.
 • Irispidea izateko baimena
  • Bezeroen datuak dituzten Operadorearen sistemetarako irispidea duten langileen erregistro bat du Operadoreak, eta eguneratu egiten du.
  • Operadoreak desaktibatu egiten ditu autentifikazio-kredentzial propioak, baldin eta gutxienez sei hilabetean ez badira erabili.
  • Operadoreak kontrolatu egiten du zer langilek eman, aldatu edo ken dezaketen datu eta baliabideetarako sarbide baimendua.
  • Operadoreak baditu bere sistemetara sartu diren pertsona baimendunak identifikatzeko sistemak.
 • Pribilegio txikiagoa
  • Laguntza teknikoko langileak beharrezkoa denean bakarrik sar daitezke bezeroen datuetara.
  • Bezeroen datuetara sartzeko baimena beren postuetako eginkizunetarako beharrezkoa duten pertsona fisikoei bakarrik ematen die Operadoreak.
 • Osotasuna eta konfidentzialtasuna
  • Operadoreak bere langileei eskatzen die administrazio-saioak desaktiba ditzatela instalazioetatik irtetean edo beste zeinahi arrazoirengatik ordenagailutik luzaro urruntzean.
  • Pasahitzak ulergaitz egiten dituen modu batean gordetzen ditu Operadoreak.
 • Autentifikazioa
  • Industrian estandarrak diren praktikak erabiltzen ditu Operadoreak informazio-sistemetara sartu nahi duten erabiltzaileak identifikatzeko eta autentifikatzeko.
  • Aldian behin pasahitzak berritzeko eskatzen die Operadoreak langileei, eta gutxienez zortzi karaktere izan ditzatela.
  • Operadoreak zaintzen du desaktibatutako edo iraungitako identifikatzaileak ez daitezela esleitu beste pertsona fisiko batzuentzat.
Informazioaren segurtasuna: gorabeherak kudeatzea
 • Gorabeherak konpontzeko prozesua. Gorabeherak konpontzeko Operadorearen prozedurak estandar eta jardunbide egokiak ditu oinarri, segurtasun-arazoak detektatu eta haiei ekiteko. Atal bereziak ditu prozedurak arazo horiek bezeroen datu pertsonalen konfidentzialtasuna urratzen dutenerako.
 • Zerbitzuaren monitorizazioa. Operadoreak badu zerbitzuen egoera aztertzeko monitorizazio-zerbitzu bat.

Baldintza partikularrak: wifia, erabiltzaileen kudeaketa zentralizatuarekin

Zerbitzu hauen kudeaketa zentralizatuaren bidez, erregistratutako erabiltzaileei wifi-sarbide seguruak eman ahal izango dizkie bezeroak, eta kudeaketatik lortutako datuak ustiatu ahal izango ditu.
Tratatu beharreko datuak: Enpresak emandako wifi-zerbitzuaren erabiltzaileen identifikazio-datuak, harremanetarako datuak, telekomunikazioetako trafikoa eta IP publikoa.
Egin beharreko tratamenduak: Bilketa, erregistroa, kontserbazioa, kontsulta, transmisio bidezko komunikazioa eta ezabatzea.
Tratamendu-eragileordeak:
 • Tecnologías Plexus S.L.
Segurtasun-neurriak:
Operadoreak Bezeroaren datuak babesteko neurri tekniko eta antolakuntzazko egokiak, barne-kontrolak eta segurtasun-ohiturak ezarri ditu eta indarrean mantenduko ditu, datuak ez ditzan inork istripuz, legez kanpo edo baimenik gabe eskuratu, argitara eman, aldatu, galdu edo suntsitu.
Zehazki, ISO 27001 segurtasun-ziurtagiria du bezeroari ematen zaion WiFi zerbitzuari eusten dion plataformaren eragiketaz arduratzen den zerbitzu-zentroak (laguntza-zerbitzuari, kontrol-sistemaren eragiketari eta komunikazio-euskarriari dagokie), Ziurtagiri hori lortzeko behar diren segurtasun-neurri eta kontrol guztiak betetzen ditu.
Gainera, segurtasun-neurri espezifiko hauek ezarri dira Atari Gatibuaren eta Datuak Aztertzeko Plataformaren zerbitzuetarako. Neurriok soilik aplikatuko dira baldin eta bezeroak zerbitzu hauek kontratatu baditu edo gerora kontratatzen baditu:
 • Datuak Aztertzeko Plataforma – TRAQUS
  • Baimena eskatuko da datuak aplikazioan erabiltzeko
  • Erabiltzailearen datuak denbora-oinarri aldakorra duen ausazko algoritmo baten arabera enkriptatuta gordeko dira, datuen itzulezintasuna bermatzeko.
  • Datu-basea pasahitz pribatuz babestuko da
  • ARSOLP eskubideak, aplikazioko URL pribatu batean oinarrituta
 • Atari Gatibuaren plataforma - WIFIPLEX
  • Pasahitzak enkriptatuta gordeko dira
  • Datu-basea pasahitz pribatuz babestuko da
  • ARSOLP eskubideak, aplikazioko URL pribatu batean oinarrituta
  • Disko gogorra enkriptatzeko sistema
  • Konektatutako erabiltzaileen erregistro osoa
  • Irispide-profilen kontrola

Baldintza partikularrak Cloud Soluzioak

Operadorearen Cloud zerbitzuetatik eskaintzen diren enpresentzako irtenbideak dira; adibidez, hodeiko konputazio-zerbitzuak (DataCenter birtuala), zerbitzari-ostatatzea, web-ostatatzea edo datu-baseen ostatatzea, datuen biltegiratzea, urruneko segurtasun-kopiak, etab.
Tratatu beharreko datuak:
Zerbitzuok datu pertsonaletarako irispidea ekarriko dute soilik biltegiratzeko edo tratatzeko erabiltzen baditu bezeroak datu horiek. Hori dela eta, Bezeroak modu frogagarrian eman behar dio Operadoreari datu pertsonalen tratamenduaren berri tratamendua hasi aurretik, bai Bezeroaren ardurapeko datuak direnean, bai Bezeroak tratamenduaren eragile gisa diharduen hirugarrenen datuak direnean, horretarako sinatutako kontratuari jarraituz.
Bezeroak ez dio ezein kalterik eragingo Operadoreari baldin eta zigorrik edo erantzunbeharrik gertatzen bada tratamendu-eragiletza ondo ez egiteagatik Bezeroak aurrez ez diolako jakinarazi tratatu egingo direla datuak.
Egin beharreko tratamenduak: Gordetzea, transmisio bidezko komunikazioa, ezabatzea eta segurtasun-kopia egitea (kontratatua badago).
Tratamendu-eragileordeak:
 • Ibermática S.A.
Segurtasun-neurriak
Operadoreak Bezeroaren datuak babesteko neurri tekniko eta antolakuntzako egokiak, barne-kontrolak eta segurtasun-ohiturak ezarri ditu, eta indarrean mantenduko, datuak baimenik gabe, istripuz edo legez kanpo inork eskuratu, argitara eman, aldatu, galdu edo suntsi ez ditzan.
Informazioaren segurtasuna antolatzea
 • Segurtasun-alorreko erantzukizuna Operadoreak segurtasun-arduradun bat izendatu du, segurtasun-politikak eta -prozedurak koordinatzeko eta betearazteko. Horrez gain, datuak babesteko ordezkari bat ere izendatu du, zeinaren ardura baita konpainiaren zerbitzu eta produktu guztietako datuen babesa koordinatzea eta betearaztea.
 • Segurtasun-alorreko ardurak eta funtzioak. Sailkatuta daude bezeroen datuetarako irispidea duten edo izan dezaketen lanpostu guztien funtzioak eta ardurak, tartean dela segurtasunari eta pribatutasunari dagokion guztia. Bestalde, Bezeroen datuetara irispidea duten Operadoreko langileek konfidentzialtasun-betebeharrak dituzte.
 • Segurtasun-alorreko dokumentazioa Zenbait prozedura dokumentatu eta araudi dago segurtasunaz.
Giza baliabideen inguruko segurtasuna
 • Ekipamenduaren erabilerarekin eta informazioaren segurtasunarekin lotutako araudia Ekipo informatikoak, mugikorrak eta informazio-sistemak nola erabili behar diren adierazten du, eta nahitaez jakin beharra daukate bezeroen datuak tratatzen dituzten langile guztiek. Hau da araudiaren helburua: informazio-sistemen erabilera egokia ziurtatzea, eta segurtasun-alorreko arriskuak gutxitzea.
 • Segurtasun-alorreko trebakuntza. Bezeroen datuetara irispidea duten langile guztiek jaso dute behar den trebakuntza, jardunbide egokiak ikas ditzaten segurtasunari, pribatutasunari eta segurtasun-prozedurei dagokienez, bakoitzaren lanpostuko eginkizunen arabera. Halaber, behar den informazioa jaso dute langileek segurtasun-prozedura eta -arau horiek ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioez.
Norberaren eta ingurunearen segurtasuna
 • Instalazioetarako irispide fisikoa. Operadoreak pertsona fisiko baimenduei bakarrik uzten die sartzen Bezeroen datuak tratatzeko informazio-sistemak dauden instalazioetara.
 • Euskarri fisikoak. Operadoreak erregistratu egiten ditu Bezeroen datuak dituzten eta Operadoreak kudeatzen dituen euskarri fisikoak —sartzen direnak eta irteten direnak—, barne direla euskarri-mota, bidaltzaile/hartzaile baimendua, data eta ordua.
 • Etenen aurkako babesa. Zenbait sistema estandar erabiltzen ditu Operadoreak, industrian, elektrizitate-hornidurako akatsek eragiten dituzten datu-galerei aurre egiteko eta suteetatik babesteko.
 • Ezabatzea. Industrian estandarrak diren prozesuak erabiltzen ditu Operadoreak Bezeroaren datuak ezabatzeko; jada beharrezko ez diren datu pertsonalak eta Bezeroaren beste edozein datu edo aktibo.
Eragiketen kudeaketa
 • Software maltzurra Operadoreak baditu malwarearen aurkako kontrolak bere azpiegituran, software maltzurrak Bezeroaren datuetarako irispiderik aurkitzea eragozten laguntzeko.
 • Perimetroz kanpoko datuak.
  • Operadoreak enkriptatu egiten ditu, bere ardurapeko irispideetan, sare publikoetan transmititzen diren Bezeroen datuak.
  • Operadoreak murriztu egiten du Bezeroaren datuetarako irispidea, bere ardurapeko kasuetan, datu horiek bere instalazioetatik irteten diren euskarri fisikoetan gordeta daudenean (besteak beste, zaintzapean jartzen ditu euskarri horiek).
 • Gertakariak erregistratzea. Gertakariak erregistratzeko sistema bat dute Operadoreak kudeatzen dituen datuak tratatzeko sistemek. Behar denean aztertzen da sistema hori.
 • Aldi baterako kopiak Bezeroaren datuen aldi baterako kopiarik egin behar izanez gero, Operadoreak konpromisoa hartzen du jatorrizko datuei aplikatzen zaizkien segurtasun-neurri berak ezartzeko haiei, eta jada beharrezkoak ez direnean suntsitzeko.
 • Probak. Operadoreak hitzematen du ez duela probarik egingo datu errealak erabiliz, zerbitzua emateko probarik egin behar izanez gero; datu errealak nahitaez erabili behar izanez gero, berriz, haien aldi baterako kopia erabiliko du, eta aurreko puntuan aipatutako neurriak aplikatuko dizkie.
Irispideen kontrola
 • Irispide-politika Bezeroen datuetarako irispidea duten pertsona fisikoen segurtasun-pribilegioen erregistro bat du Operadoreak.
 • Irispidea izateko baimena
  • Bezeroen datuak dituzten Operadorearen sistemetarako irispidea duten langileen erregistro bat du Operadoreak, eta eguneratu egiten du.
  • Operadoreak desaktibatu egiten ditu autentifikazio-kredentzial propioak, baldin eta gutxienez sei hilabetean ez badira erabili.
  • Operadoreak kontrolatu egiten du zer langilek eman, aldatu edo ken dezaketen datu eta baliabideetarako irispide baimendua.
  • Operadoreak baditu bere sistemetara sartu diren pertsona baimendunak identifikatzeko sistemak.
 • Pribilegio txikiagoa
  • Laguntza teknikoko langileak beharrezkoa denean bakarrik sar daitezke bezeroen datuetara.
  • Bezeroen datuetara sartzeko baimena beren postuetako eginkizunetarako beharrezkoa duten pertsona fisikoei bakarrik ematen die Operadoreak.
 • Osotasuna eta konfidentzialtasuna.
  • Operadoreak bere langileei eskatzen die administrazio-saioak desaktiba ditzatela instalazioetatik irtetean edo beste zeinahi arrazoirengatik ordenagailutik luzaro urruntzean.
  • Pasahitzak ulergaitz egiten dituen modu batean gordetzen ditu Operadoreak.
 • Autentifikazioa
  • Industrian estandarrak diren praktikak erabiltzen ditu Operadoreak informazio-sistemetara sartu nahi duten erabiltzaileak identifikatzeko eta autentifikatzeko.
  • Aldian behin pasahitzak berritzeko eskatzen die Operadoreak langileei, eta gutxienez zortzi karaktere izan ditzatela.
  • Operadoreak zaintzen du desaktibatutako edo iraungitako identifikatzaileak ez daitezela esleitu beste pertsona fisiko batzuentzat.
Informazioaren segurtasuna: gorabeherak kudeatzea
 • Gorabeherak konpontzeko prozesua. Gorabeherak konpontzeko Operadorearen prozedurak estandar eta jardunbide egokiak ditu oinarri, segurtasun-arazoak detektatu eta haiei ekiteko. Atal bereziak ditu prozedurak arazo horiek bezeroen datu pertsonalen konfidentzialtasuna urratzen dutenerako.
 • Zerbitzuaren monitorizazioa. Operadoreak badu zerbitzuen egoera aztertzeko monitorizazio-zerbitzu bat.
Zerbitzuan segurtasun-kopia sartzen bada edo bezeroak kontratatu badu bakarrik: Datuak berreskuratzea.
 • Bezeroen datuen zenbait kopia egingo ditu Operadoreak hainbatean behin (astean behin, gutxienik), datu horiek haietatik berreskuratu ahal izateko. Tarte horretan Bezeroen datuak eguneratu ez badira, ez da kopiarik egingo.
 • Bezeroak hala eskatzen badu, kopia horiek zifratu egin ahal izango dira, eta Bezeroa bakarrik izango da zifratze-gakoak zaintzeko arduradun (Operadoreak ez ditu jakingo) eta datuak berreskuratzeko beharrezkoak diren eragiketak egiteko arduradun. Bezeroak adierazten du badakiela ezen, “back-up zifratua” aukera aktibatu ondoren, Operadoreak ez duela izango irispiderik Bezeroaren datuetara eta datuok galdu egingo direla Bezeroak zifratze-gakoak galtzen baditu.
 • Operadoreak ez ditu leku berean biltegiratzen Bezeroen datuen kopiak eta datuak berreskuratzeko prozedurak, alde batetik, eta Bezeroen datuak tratatzen dituen konputazio-ekipo primarioa, bestetik.
 • Operadoreak berariazko prozedurak ezarri ditu Bezeroen datuen kopietarako irispidea arautzeko.
 • Operadoreak sei hilabetean behin aztertzen ditu, gutxienez, datuak berreskuratzeko prozedurak eta haien funtzionamendua.
 • Operadoreak berak datuak leheneratzeko Operadoreak zuzenean egin dituen lanak erregistratzen ditu, datu hauek ere barne direla: arduradunaren izena, leheneratutako datuen deskribapena eta, hala badagokio, zer datu sartu behar izan ziren eskuz datuak leheneratzeko prozeduran.

Zuntzaren estaldura konprobatu Euskaltel-en

KONTRATATU NAHI?

Aholkua doan

Astelehenetik ostiralera 9-16h

Deitu iezaguzu

900 825 465

Deituko dizugu

Oraintxe eskatu zure deia

Eskaera honekin edo etorkizunean egin ditzakezunekin lotutako gure zerbitzuei buruzk informazioa emateko tratatuko ditu zure datuak Euskaltelek, horretarako baimena kentzen diguzun arte. Zure eskubideak balia itzakezu helbide honen bidez: docu@euskaltel.com.
Info gehiago:
hemen.
Dagoeneko bezeroa bazara,
deitu zenbaki honetara:
900 840 590

Eskerrik asko Euskaltelekin harremanetan jartzeagatik!

Zure datuak jaso ditugu eskatutako deia gauzatzeko

Gure aholkulari komertzial batek deituko dizu zenbaki honetatik:

944 657 064

Lehenbailen kontaktatuko dizugu

Momentu honetan, agente guztiak okupatuta daude.

operator

Kontratatu nahi?

Aholkatzen dizugu DOAN

operator

Kontratatu nahi?

Aholkatzen dizugu  DOAN