Partikularrak

Enpresa Handiak

Hilaren hasieran eman dut baja. Zenbat ordaindu behar dut?

Zerbitzuaren parte proportzionala kobratuko dizugu. Zerbitzua erabili duzun egunera arte kobratuko dizugu.

Erabilgarria iruditu zaizu erantzun hau?

Eskerrik asko! Kontutan izango dugu.

Sare sozialen bidez harremanetan jarri