Partikularrak

Enpresa Handiak

Ikusi zure fakturaren xehetasunak

Telefonia finkoaren atalean azaltzen dira hurrengo kontzeptuak:
    <img src="https://estatico.euskaltel.com/2017-08/detalle_factura_telefonia_fija.png" width="1005" height="800" alt="Finko Faktura">
    <p>
      <strong>1. Finkoaren zenbateko osoa:</strong> 
      Importe total de tus productos de Telefon&#xED;a Fija contratados (IVA no incluido).<br>
      <strong>2. Abantaila berezi daukaten kuotak:</strong>
        Abantaila bereziak dituzunean, hauek fakturan agertzen dira honela: <br>
       <strong>3. Kontsumo laburpena:</strong>
       Hemen aurkituko dituzu zure kontsumoen laburpena dei motaren arabera: Probintzialak, adimendun sarea...<br>
       <strong>4. Abonuen laburpena:</strong> 
       Hemen zure tarifa lauaren kontsumitutako minutu guztiak ageri dira.<br>
       <strong>5. Kontsumoen xehetasunak:</strong> 
       Tarifa lauaren kanpoan geratzen diren dei guztien xehetasunak.
    </p>

Erabilgarria iruditu zaizu erantzun hau?

Eskerrik asko! Kontutan izango dugu.

Sare sozialen bidez harremanetan jarri